0%
Posted inO edukacji

Motywacja

Motywacja to bez wątpienia jeden z tych stanów, które jak najczęściej chcemy odczuwać. Zdecydowana większość problemów z motywacją wynika niestety z braku zrozumienia tego, czym motywacja jest i jak działa. W konsekwencji nasz rozwój osobisty może być nieefektywny. Próbujemy osiągnąć stan motywacji na wiele różnych sposób. Niestety są one niepoprawne i tym samym nie dochodzimy do sedna, jakim jest prawdziwy powód naszej niechęci i nie odkrywamy rzeczywistych problemów naszego braku zaangażowania.

Motywacja to nasz wewnętrzny, psychofizyczny stan pełnej gotowości do podjęcia jakiegoś określonego, zamierzonego działania. Dotyczy ona dosłownie każdej czynności, którą podejmujemy, może więc przyjmować wiele różnych form. Nie jest to tylko tak powszechnie pożądane uczucie wewnętrznej i nieodpartej chęci do sprawienia, że nasze życie stanie się lepsze, a nasze cele zostaną w pełni zrealizowane. Tak naprawdę motywacja jest każdą emocją, jaką odczuwamy. A wszystko za sprawą tego, że każda emocja ma za zadanie przypisać znaczenie do jakiegoś zdarzenia w naszym życiu i powoduje ona nasze określone działanie. Przykładowo płacz w konsekwencji na przykrą sytuację powoduje, że odnajdujemy chwilę na refleksję, która pomaga nam przemyśleć pewne sprawy. Emocje służą nam więc do zaspokajania wewnętrznych potrzeb i są motywatorami kierującymi naszym zachowaniem.

Należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie emocje kierują naszymi działaniami. Jeżeli dojdziemy do tego, czy motywuje nas strach, czy poczucie winy, będziemy mogli odpowiednio ukierunkować nasz rozwój do efektywnego motywowania się do określonych działań. Dla jednego motywacją może być obawa przed zmarnowaniem swojej życiowej szansy i nudnym życiem, dla kogoś innego raczej będzie nią radość ze zrealizowania marzenia, które jest z nami od dawna, dla jeszcze kogoś innego będzie to zadowolenie z samego siebie. Motywacja jest więc pojęciem bardzo szerokim i warto zrozumieć, jak działa ona na nas, ponieważ kiedy nie różnicujemy stanów i emocji, które nas motywują, powodujemy, że efektywny rozwój osobisty jest niemożliwy.


Dodaj komentarz