0%
Posted inDom

Dotacje i ulgi dla gospodarstw rolnych na fotowoltaikę

Śmiało można powiedzieć, że popularność fotowoltaiki w ostatnich latach jest coraz większa. Nic w tym dziwnego, ponieważ gospodarstwa, które decydują się na takie rozwiązanie stają się niezależne, produkują własną i czystą energią, a sama inwestycja zwraca się dość szybko. Ceny energii elektrycznej od operatorów energetycznych stale rosną. Jest to spowodowane wyższymi cenami surowców oraz kosztami zanieczyszczenia środowiska. Dlatego warto zastanowić się nad alternatywnym rozwiązaniem. Rolnicy, którzy chcą zapewnić swojego gospodarstwu prawidłowe funkcjonowanie, decydują się właśnie na fotowoltaikę.

Instalacja fotowoltaiczna pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na prąc całemu gospodarstwu oraz umożliwia obniżenie bieżących rachunków za prąd. Inwestycje w tego typu instalację są obecnie bardzo korzystne ze względu na programy rządowe wspierające gospodarstwa rolne. Warto więc dowiedzieć się, czym jest ulga inwestycyjna dla rolników.

Kto może z niej skorzystać?

Rozwój OZE jest coraz bardziej powszechny na terenach wiejskich. Właśnie w tych miejscach są dobre warunki na montaż paneli fotowoltaicznych w rolnictwie: https://solowoltaika.pl/dla-rolnika/ . Również roczne nasłonecznienie jest bardzo korzystne. Zapewne dlatego gospodarstwa rolne stają się głównym beneficjentem dotacyjnym na fotowoltaikę. Z ulgi podatkowej na zakup instalacji fotowoltaicznej mogą skorzystać zarówno rolnicy ryczałtowi, jak i rolnicy rozliczający się na zasadzie podatku VAT. Dodatkowo wśród beneficjentów znajdują się podatnicy podatku rolnego oraz osoby fizyczne, które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnych gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów itd.

Ulga inwestycyjna na zakup instalacji wynosi 25% poniesionych kosztów zakupu inwestycji. Sam koszt jest rozliczany na podstawie rachunków oraz faktur. Może go odliczyć od podatku rolnego przez maksymalnie 15 lat. Ulga podatkowa jest przyznawana po zakończeniu inwestycji.

Warunki otrzymania ulgi

Warunkiem otrzymania takiej ulgi jest konieczność użytkowania pozyskanej energii wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego. Rolnik musi więc wykazać, że energia elektryczna pochodząca z instalacji jest wykorzystywana do działalności rolniczej. Ulga inwestycyjna dla rolników może być zastosowana dla gruntów, które znajdują się na terenie gminy, w której została zarejestrowana inwestycja.

Dotacje rządowe na fotowoltaikę

Rolnik może skorzystać z dotacji rządowych, jak na przykład “Mój prąd” lub “Agroenergia”. Warto jednak pamiętać o tym, że przy korzystaniu z takich dotacji, skorzystanie z ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę nie będzie możliwe. Rolnik decydujący się na taką ulgę nie może być jednocześnie beneficjentem innych programów rządowych. Konieczne jest więc poniesienie pełnych kosztów zakupu i instalacji paneli PV. Które rozwiązanie się bardziej opłaca? Oczywiście jest to zależne od samej inwestycji. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, dlatego warto wcześniej dokładnie przeanalizować całą sytuację i wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.


1 response

Dodaj komentarz