0%
Posted inBiznes i finanse

Na czym polega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest bardzo ważną kwestią nie tylko przy zakupie czy sprzedaży, ale także ubezpieczenia budynku. W tym celu wynajmuje się profesjonalnego rzeczoznawcę, który jest w stanie odpowiednio wyliczyć cenę nieruchomości. Od wyceny zależą warunki oraz wysokość finansowania. Jeżeli wartość nieruchomości okaże się wyższa niż wartość naszego kredytu, może on zostać odrzucony. Wycena musi więc być rzetelna. Więcej na jej temat dowiesz się w tym artykule.

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest usługą, którą oferują rzeczoznawcy. Polega ona na stworzeniu operatu szacunkowego, który jest dokumentem o odpowiedniej strukturze oraz treści. Zasady przeprowadzania wyceny nieruchomości opisane są w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Najczęściej jest ona stosowana przy udzielaniu kredytu hipotecznego, przy rozprawach sądowych, czy w przypadku konieczności wykazania operatu szacunkowego organom podatkowym.

Jak przebiega wycena nieruchomości?

W przypadku sporządzania wyceny nieruchomości należy pamiętać o odpowiedniej kolejności działań. Na początku oczywiście należy ustalić z rzeczoznawcą co będzie podlegać wycenie. Następnie podpisuje się umowę, a rzeczoznawca wykonuje inwentaryzacje i przy okazji dokumentację fotograficzną. Na samym końcu zleca się wykonanie operatu szacunkowego. W ten sposób otrzymujemy wycenę konkretnej nieruchomości od rzeczoznawcy. Więcej znajdziesz na https://www.rzeczoznawca24.pl/

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy składa się z kilku istotnych elementów. Mowa tutaj o zakresie wyceny, celu sporządzania dokumentu, źródła danych o nieruchomości, podstawę formalną, opis stanu technicznego budynku, przeznaczenie nieruchomości, analizę rynku oraz techniki szacowania. Operat szacunkowy musi mieć formę pisemną. Do niej załącza się także dokumentację fotograficzną. W ten sposób otrzymujemy pełny dokument wyceny nieruchomości.

Co wpływa na wycenę nieruchomości?

Wiele osób zastanawia się co tak naprawdę wpływa na wycenę nieruchomości. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na rodzaj oraz przeznaczenie nieruchomości. Następnie pod uwagę bierze się powierzchnię użytkową oraz standard wykończenia budynku. Pod wycenę nieruchomości wpływa również stan techniczny oraz lokalizacja. Nie możemy zapomnieć także o sytuacji na rynku, obciążeniach nieruchomości oraz ewentualnego przyszłego zagospodarowania okolicy.

Jak wycenia się nieruchomość?

Istnieje kilka metod, z których korzystają rzeczoznawcy przy wycenie nieruchomości. Pierwszą jest metoda porównawcza, która polega na porównanie naszej nieruchomości do lokalu o zbliżonych parametrach. Taka wycena jest oczywiście poddawana korekcie. Druga metoda to podejście dochodowe, którą oblicza się na podstawie stopy zwrotu z inwestycji. Podejście kosztowe natomiast bierze pod uwagę koszty, które konieczne są do odtworzenia nieruchomości. Najczęstszym rozwiązaniem jest natomiast metoda mieszana, która jest połączeniem przynajmniej dwóch powyższych rozwiązań.


5 komentarzy

Dodaj komentarz